Bel Monroig. Sa madona del raïm

P Quins són els orígens de Vins Can Coleto?

R Els orígens de Vins Can Coleto venen de que em vaig casar amb el meu home, en Miquel Jaume Horrach. Com el meu sogre tenia una vinya sembrada, en Miquel va pensar que també podiem sembrar-ne per tenir vi per nosaltres, la família i els amics. Tenint-ho com a hobby. I així ho vam fer. I ara fa 25 anys que vam sembrar la primera vinya.

L’any 2000 vam pensar: ja tenim vi de demés. D’aquesta manera vam decidir engegar la bodega com empresa, sembrant més vinya.

P Quin missatge voleu fer arribar amb la vostra filosofia?

R Volem fer arribar que som una bodega molt petita i que vàrem començar poc a poc. El que volem transmetre és que, amb el vi ecològic que feim des del principi de les vinyes, cercam la qualitat, no tant la quantitat; això és el que donam a la gent. Quan el feim, li donam molt de carinyo i per això ens surt tan bo. De tots els anys que fa que feim vi, encara no n’hem trobat cap que ens hagi sortit impresentable o dolent. I tot és perquè ho feim amb carinyo i a mà. Absolutament tot: posar les etiquetes, montar les caixes, embotellar, podar la vinya i totes les altres tasques.

P Quina és la seva funció dins de l’empresa?

R Les meves funcions són tantes que només em fa falta manar el tractor (riu); però si el pogués agafar l’agafaria! Igualment, les meves tasques principals són embotellar, posar les etiquetes a les botelles, fer caixes, portar el control de les ventes i comandes, la contabilitat…